Kế Toán Là Gì? Khái Niệm 8 Loại Kế Toán

Kế toán là gì? Ngành Kế toán là một lĩnh vực được nhiều người quan tâm và muốn tìm hiểu về nó. Nếu bạn đang xem xét việc theo đuổi ngành này, hãy cùng thuvienketoan.net tìm hiểu về những điểm quan trọng sau đây.

1. Khái niệm kế toán là gì?

Một trong những câu hỏi quan trọng khi bạn suy nghĩ về việc học Kế toán là: “Kế toán là gì?” Kế toán đóng vai trò quan trọng trong việc ghi chép, xử lý, thu thập và cung cấp thông tin liên quan đến tình hình tài chính của tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, hoặc doanh nghiệp tư nhân. Kế toán là một phần không thể thiếu trong quản lý kinh tế, từ cấp tổ chức và doanh nghiệp cụ thể cho đến quản lý toàn bộ nền kinh tế.

Khái niệm kế toán là gì?
Khái niệm kế toán là gì?

Từ định nghĩa này, chúng ta có thể hiểu rằng Kế toán tập trung vào việc theo dõi và phản ánh sự hình thành và biến động của tài sản. Nó thể hiện qua hai khía cạnh chính: tài sản và nguồn vốn trong quá trình hoạt động của tổ chức hoặc doanh nghiệp.

Kế toán có hai loại chính:

 • Kế toán công: Áp dụng trong các tổ chức không có mục tiêu kinh doanh hoặc không lấy lợi nhuận làm mục tiêu, như các tổ chức xã hội và các cơ quan nhà nước.
 • Kế toán doanh nghiệp: Áp dụng trong các doanh nghiệp với mục tiêu chính là kinh doanh và sinh lời.

2. Những công việc của kế toán cần làm

Những công việc của kế toán cần làm
Những công việc của kế toán cần làm

Công việc của một Kế toán bao gồm nhiều nhiệm vụ quan trọng trong các công ty và doanh nghiệp. Dưới đây là một số nhiệm vụ chính mà vị trí Kế toán thường thực hiện:

 • Thu thập thông tin: Hàng ngày, Kế toán thu thập thông tin từ các hoạt động kinh tế và tài chính trong doanh nghiệp. Các thông tin này được chuyển thành các chứng từ kế toán như phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập, xuất kho, hóa đơn bán hàng, và nhiều loại khác.
 • Kiểm tra thu và chi: Kế toán đảm bảo quản lý tất cả các khoản thu và chi theo quy định của tổ chức. Họ kiểm soát quỹ tiền mặt và các chứng từ tương ứng.
 • Tiếp nhận và kiểm soát chứng từ kế toán: Kế toán phải kiểm tra và xác minh các chứng từ liên quan đến các giao dịch thu và chi hàng ngày trong doanh nghiệp để đảm bảo tính chính xác của chúng.
 • Ghi chép vào sổ sách kế toán: Hằng ngày, Kế toán tổng hợp và ghi chép cẩn thận, chính xác và kịp thời số liệu về các hoạt động kinh tế trong doanh nghiệp. Cuối tháng, họ tổng hợp các số liệu này và ghi vào sổ kế toán.
 • Tổng hợp và lập báo cáo tài chính: Mỗi tháng, nhân viên Kế toán có trách nhiệm tổng hợp tất cả thông tin từ các sổ sách kế toán và lập các báo cáo chi tiết để trình lên cho ban lãnh đạo của doanh nghiệp. Những báo cáo tài chính này cung cấp căn cứ quan trọng để ban lãnh đạo đưa ra quyết định về việc điều chỉnh các hoạt động phát triển của doanh nghiệp.

3. Hiện nay có các loại kế toán nào?

Hiện nay có các loại kế toán nào?
Hiện nay có các loại kế toán nào?
 • Kế toán công: Là những chuyên gia kế toán làm việc tại các tổ chức hoặc cơ quan Nhà nước. Điểm đặc biệt ở Kế toán công là họ không tập trung vào các vấn đề tài chính của doanh nghiệp, mà thay vào đó họ thực hiện công việc kế toán liên quan đến các tổ chức xã hội.
 • Kế toán pháp y: Kế toán pháp y sử dụng kiến thức kế toán để điều tra các trường hợp liên quan đến kiện tụng hoặc dấu hiệu bất thường trong hoạt động thương mại và tài chính của doanh nghiệp.
 • Kế toán tài chính: Kế toán tài chính chuyên tập trung vào các khía cạnh tài chính của doanh nghiệp, bao gồm việc theo dõi và phân tích các số liệu tài chính. Họ sử dụng thông tin này để tạo ra các báo cáo phản ánh tình hình tài chính của doanh nghiệp, bao gồm cả những khía cạnh khó khăn và thuận lợi.
 • Kế toán quản trị: Kế toán quản trị có trách nhiệm quản lý hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và đảm bảo hiệu quả cao nhất cho mục tiêu kinh doanh. Thông tin tài chính mà họ cung cấp giúp ban lãnh đạo đánh giá và đưa ra quyết định nhanh chóng hơn.
 • Kế toán dự án: Trong ngành xây dựng, Kế toán dự án thường đảm nhận việc quản lý tài chính liên quan đến dự án xây dựng. Công việc của họ bao gồm việc chuẩn bị tài liệu dự án, theo dõi chi phí dự án và tạo báo cáo khi dự án hoàn thành.
 • Kế toán chi phí: Kế toán chi phí là người chịu trách nhiệm ghi chép, kiểm soát hoạt động và chiến lược liên quan đến các chi phí để đảm bảo mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp đạt được lợi nhuận cao nhất.
 • Kế toán xã hội: Kế toán xã hội có nhiệm vụ thống kê, cập nhật và báo cáo về tác động kinh tế và xã hội của doanh nghiệp đối với cộng đồng. Thông thường, báo cáo của họ được kết hợp với báo cáo tài chính hàng năm của doanh nghiệp.
 • Kiểm toán: Công việc của kiểm toán bao gồm việc thu thập và kiểm tra tính chính xác của thông tin trong báo cáo tài chính. Họ cũng xác định tính hợp lý của thông tin này và đề xuất biện pháp cải thiện hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

4. Kỹ năng cần thiết của nghề kế toán

Kỹ năng cần thiết của nghề kế toán
Kỹ năng cần thiết của nghề kế toán
 • Kỹ năng quan sát, phân tích và tổng hợp số liệu: Đây là những kỹ năng thiết yếu trong lĩnh vực kế toán vì kế toán thường phải làm việc với hàng loạt con số. Khả năng quan sát, phân tích và tổng hợp chính xác là điều quan trọng để đánh giá tổng quan tình hình kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Kỹ năng lập kế hoạch: Công việc của kế toán liên quan đến báo cáo và theo dõi liên tục, do đó, khả năng lập kế hoạch là quan trọng. Kỹ năng này giúp kế toán chuẩn bị tốt trước cho các nhiệm vụ được giao.
 • Kỹ năng giao tiếp hiệu quả: Kỹ năng giao tiếp tốt giúp kế toán tương tác và trao đổi thông tin một cách hiệu quả với đồng nghiệp, cấp trên và các cơ quan Nhà nước hoặc đối tác ngoài doanh nghiệp.
 • Kỹ năng ngoại ngữ: Sự thành thạo về ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh, là một yếu tố quan trọng đối với một kế toán chuyên nghiệp. Điều này giúp họ tận dụng mọi cơ hội và cải thiện khả năng giao tiếp trên mặt quốc tế.
 • Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin: Hiện nay, khả năng làm việc với phần mềm máy tính là điều bất cứ người làm kế toán nào cũng cần. Một số phần mềm hỗ trợ công việc kế toán bao gồm Excel, phần mềm kế toán và phần mềm quản lý hóa đơn điện tử.

5. Một số câu hỏi thường gặp về kế toán

Dưới đây là một số câu hỏi mọi người thường gặp khi tìm hiểu về kế toán đã được chúng tôi tổng hợp.

Một số câu hỏi thường gặp về kế toán
Một số câu hỏi thường gặp về kế toán

5.1 Các công cụ phần mềm hỗ trợ kế toán hiện nay?

Phần mềm hỗ trợ kế toán là những công cụ quan trọng giúp thực hiện các nhiệm vụ kế toán một cách hiệu quả, giảm thiểu sai sót so với việc thao tác thủ công. Dưới đây là một số loại phần mềm hỗ trợ kế toán phổ biến hiện nay:

 • Microsoft Excel: Đây là một công cụ bảng tính miễn phí được sử dụng để quản lý xuất nhập tồn kho, tính toán tự động, cập nhật chi phí bán hàng, chi phí quản lý, báo cáo doanh thu hàng bán, và xác định lợi nhuận gộp cho từng mặt hàng.
 • Phần Mềm CRM Kế Toán: Một số phần mềm CRM kế toán cho phép quản lý tồn kho, hóa đơn, báo giá, và hợp đồng. Chúng giúp nhân viên kinh doanh nắm bắt tình hình bán hàng và xuất hóa đơn tự động để tránh mất dữ liệu.
 • Phần Mềm Kế Toán: Phần mềm kế toán tự động hóa các nhiệm vụ kế toán như ghi chép, tính toán, và tổng hợp dữ liệu dựa trên thông tin được nhập bởi nhân viên kế toán.
 • Phần Mềm Hóa Đơn Điện Tử: Phần mềm quản lý hóa đơn điện tử giải quyết cả xuất hóa đơn điện tử và quản lý hóa đơn điện tử đầu vào. Nó hỗ trợ việc xuất hóa đơn điện tử và quản lý thông tin liên quan đến hóa đơn như tên sản phẩm, mã sản phẩm, số lượng, khối lượng, thành phần, đơn giá và tổng giá.

Hiện nay, Phần Mềm Hóa Đơn Điện Tử MISA MeInvoice được đánh giá là một trong những phần mềm hàng đầu được Cục Thuế và Chi Cục Thuế trên toàn quốc chứng nhận. Nó đã thay đổi cách doanh nghiệp phát hành và quản lý hóa đơn, với hơn 100.000 doanh nghiệp sử dụng:

 • Cho phép phát hành và quản lý hóa đơn điện tử mọi lúc, mọi nơi thông qua di động, máy tính cá nhân và trang web.
 • Hỗ trợ phân quyền cho nhiều kế toán để xuất hóa đơn và tra cứu tại nhiều địa điểm khác nhau.
 • Kết nối với hơn 60 phần mềm kế toán, bán hàng và quản trị để xuất hóa đơn và tự động tổng hợp báo cáo hóa đơn, tờ khai thuế GTGT, và xuất dữ liệu dễ dàng.
 • Phần Mềm Hóa Đơn Điện Tử MISA MeInvoice tích hợp trực tiếp vào phần mềm kế toán MISA, tạo sự đồng bộ và khép kín giữa hai hệ thống, giúp giảm thiểu nhập dữ liệu hóa đơn thủ công, tăng cường hiệu quả trong hạch toán doanh thu và giảm khó khăn trong việc đối chiếu sổ sách.

5.2 Lộ trình thăng tiến của nghề kế toán

Thường thì, sự thăng tiến trong sự nghiệp của một nhân viên kế toán theo một lộ trình như sau:

 • Kế toán viên: Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, người mới ra trường có thể tìm việc làm trong bộ phận kế toán của các tổ chức hoặc doanh nghiệp. Trong giai đoạn này, do thiếu kinh nghiệm làm việc, kế toán mới ra trường thường sẽ đảm nhận một phạm vi công việc cụ thể như kế toán kho, kế toán bán hàng, kế toán thanh toán, và nhiều nhiệm vụ khác.
 • Kế toán tổng hợp: Bậc này dành cho kế toán có kinh nghiệm làm việc từ 2 đến 3 năm, đã xây dựng được kiến thức chuyên môn vững chắc và có khả năng tổng hợp và đánh giá toàn diện các hoạt động kế toán trong doanh nghiệp. Họ thường phải làm việc chặt chẽ với các bộ phận khác để tạo ra báo cáo tài chính chính xác và tổng quan.
 • Kế toán trưởng: Đây là vị trí đứng đầu bộ phận kế toán hoặc làm việc tại một doanh nghiệp. Kế toán trưởng có trách nhiệm hướng dẫn, giám sát, và quản lý công việc của các kế toán viên. Họ cũng chịu trách nhiệm cung cấp lời khuyên và tham vấn cho ban lãnh đạo về kế hoạch tài chính và kế toán của doanh nghiệp. Chức vụ Kế toán trưởng thường được xem là mức cao nhất trong sự nghiệp của một người làm kế toán.

Related Posts

Kế Toán Bán Hàng Là Gì? Tầm Quan Trọng và Ứng Dụng Trong Doanh Doanh Nghiệp

Kế Toán Bán Hàng Là Gì? Tầm Quan Trọng và Ứng Dụng Trong Doanh Doanh Nghiệp

Kế toán bán hàng thường được coi là công việc phù hợp cho những người mới bắt đầu tiếp xúc với lĩnh vực kế toán. Thuật ngữ…

Kế toán công là gì? Sự quan trọng của nó trong quản lý tài chính doanh nghiệp

Kế toán công là gì? Sự quan trọng của nó trong quản lý tài chính doanh nghiệp

Kế toán đóng vai trò quan trọng nhất định trong các công ty, doanh nghiệp. Dù các đơn vị ở phạm vi nào lớn hay nhỏ thì…

Kế toán thuế là gì

Kế toán thuế là gì? Tầm quan trọng của kế toán thuế

Kế toán thuế, một lĩnh vực quan trọng trong hệ thống kế toán doanh nghiệp, không chỉ đơn thuần là một phần của quá trình tính toán…

Kế toán quản trị là gì

Kế toán quản trị là gì? Vai trò của kế toán quản trị trong doanh nghiệp

Kế toán quản trị, một lĩnh vực mới nổi trong ngành kế toán, đã từng bước trở thành hệ thống não bộ của nhiều doanh nghiệp hiện…

Bảng cân đối kế toán là gì

Bảng cân đối kế toán là gì? Mục đích của bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán đóng vai trò quan trọng trong hệ thống báo cáo tài chính của một tổ chức hay doanh nghiệp. Nó không chỉ…

Kế toán doanh nghiệp là gì

Kế toán doanh nghiệp là gì? Những điều kế toán cần lưu ý

Kế toán doanh nghiệp là gì? Kế toán doanh nghiệp đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc quản lý tài chính và theo dõi hoạt…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *