Thông tư 26 2015 TT BTC ngày 27 02 2015 của Bộ tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quản lý thuế và hóa đơn

5/5 - (1 bình chọn)

Nội dungThông tư 26 2015 TT BTC ngày 27 02 2015 của Bộ tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quản lý thuế và hóa đơn

Tóm tắtThông tư 26 2015 TT BTC ngày 27 02 2015 của Bộ tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quản lý thuế và hóa đơn

Thông tư 26 2015 TT BTC ngày 27 02 2015 của Bộ tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quản lý thuế và hóa đơn đưa ra các hướng dẫn chi tiết về việc sử dụng hóa đơn trong doanh nghiệp.

Liên quan

#N/A

Hiệu lực

#N/A

Bạn đang xem bài viết tại Thư viện kế toán

>> Xem thêm: Thông tư 156 2013 TT BTC hướng dẫn luật quản lý thuế

Bài viết liên quan
Page:
...
/
0
...
Second
Code: