Trình tự thủ tục thành lập doanh nghiệp: Thông Báo mẫu dấu

5/5 - (2 bình chọn)

Trước khi sử dụng con dấu, công ty chỉ cần gửi thông báo mẫu dấu đến cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng Thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Mục đích của quy định này là nhằm công bố công khai cho cho xã hội và bên thứ ba được biết về con dấu của công ty.

LÀM BẰNG TAY NỘP TRỰC TIẾP CHO SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ: Sau khi đã công bố thành lập. Cty tiến hành khắc con dấu và nhận con dấu tại Công ty khắc dấu. Sau đó công bố thông tin mẫu dấu lên sở kế hoạch đầu tư (Ở đây, tôi chọn Sở kế hoạch đầu tư Tp.HCM). Các bạn có thể lên trang web của sở kế hoạch đầu tư TPHCM.

http://www.dpi.hochiminhcity.gov.vn làm theo các bước sau để nhận được Hồ sơ điền vào và nộp cho Sở Kế hoạch đầu tư Tp.HCM (Không tốn phí). Chúng ta xem 3 hình bên dưới để biết cách làm

Hình 1(Vào trang web:www.dpi.hochiminhcity.gov.vn=>Chọn Đăng ký doanh nghiệp)

CÓ THỂ TÓM TẮT LẠI THÔNG BÁO MẪU DẤU NỘP TRỰC TIẾP CHO SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TPHCM NHƯ SAU:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ Thành phần hồ sơ thông báo mẫu con dấu doanh nghiệp gồm:

1. Thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp (theo file đính kèm trên trang web của Sở kế hoạch đầu tư. Có thể xem mẫu bên dưới HÌNH 1

Mẫu thông báo mẫu dấu
mau-thong-bao-mau-dau

2. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ. (file đính kèm, theo trang web của Sở kế hoạch đầu tư. HÌNH 2). Nhớ Sao y công chúng CMND của người được ủy quyền hoặc thẻ căn cước 3. Giấy ủy quyền để thực hiện thủ tục (theo file đỉnh kèm trên trang web của Sở kế hoạch đầu tư. Có thể xem mẫu bên dưới HÌNH 3)

4. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).

5. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

Tham khảo

https://ketoanthuecat.com/bai-viet/tin-tuc/thu-tuc-thong-bao-mau-dau-95.html

>> Xem thêm: Trình tự thủ tục thành lập doanh nghiệp: Khắc mẫu dấu

Bài viết liên quan
Page:
...
/
0
...
Second
Code: