Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam là bảng tổng hợp các ngành kinh tế tại Việt Nam được Ban hành kèm theo Quyết...
Thông báo mẫu dấu

Trình tự thủ tục thành lập doanh nghiệp: Thông Báo mẫu dấu

Trước khi sử dụng con dấu, công ty chỉ cần gửi thông báo mẫu dấu đến cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng...
Khắc mẫu dấu

Trình tự thủ tục thành lập doanh nghiệp: Khắc mẫu dấu

Sau khi đã công bố thành lập doanh nghiệp. Công ty tiến hành khắc mẫu dấu tròn và nhận mẫu dấu tròn tại Công...
Bố cáo thành lập doanh nghiệp

Trình tự thủ tục thành lập doanh nghiệp: Bố cáo thành lập Công ty

Sau khi có giấy phép kinh doanh, thì trong vòng 30 ngày kể từ ngày có giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh...
Đăng ký cấp giấy phép thành lập doanh nghiệp

Trình tự thủ tục thành lập doanh nghiệp: Đăng ký cấp giấy phép thành...

Có phải bạn muốn tìm hiểu cách bắt đầu kinh doanh và thành lập một công ty nhưng không biết trình tự thủ tục...
101 ngành nghề có yêu cầu vốn pháp định, vốn đầu tư, ký quỹ

101 NGÀNH NGHỀ CÓ YÊU CẦU VỐN PHÁP ĐỊNH, VỐN ĐẦU TƯ, KÝ QUỸ

Tại thời điểm năm 2019, có tất cả 243 ngành nghề kinh doanh có điều kiện, trong số đó có hơn 70 ngành nghề...
Danh mục các ngành nghề kinh doanh có điều kiện mới nhất 2022

Danh mục các ngành nghề kinh doanh có điều kiện mới nhất 2022

Bạn muốn tìm hiểu thông tin về các ngành nghề kinh doanh có điều kiện? Bởi bạn chuẩn bị thành lập doanh nghiệp nhưng đang...