Ngày ký và ngày lập hoá đơn khác nhau thì kê khai như thế nào?

Ngày ký và ngày lập hóa đơn khác nhau thì kê khai như thế...

Tình huống: Hóa đơn GTGT có ngày lập là 31/12/2021 nhưng ngày ký điện tử là ngày 5/1/2022. Như vậy ngày ký và ngày...
Cách hạch toán hàng hóa kho bảo thuế - Tài khoản 158 TT 200

Cách hạch toán hàng hóa kho bảo thuế – Tài khoản 158 theo Thông...

Trong bài viết này mình sẽ trình bày cách hạch toán hàng hóa kho bảo thuế - Tài khoản 158 theo Thông tư 200...
Treo bảng hiệu công ty tại trụ sở

Trình tự thủ tục thành lập doanh nghiệp: Treo bảng hiệu công ty tại...

Biển hiệu doanh nghiệp phải có đủ các thông tin sau: + Tên cơ quan chủ quản trực tiếp (nếu có). Tức là nếu chi...
Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam là bảng tổng hợp các ngành kinh tế tại Việt Nam được Ban hành kèm theo Quyết...
Thông báo mẫu dấu

Trình tự thủ tục thành lập doanh nghiệp: Thông Báo mẫu dấu

Trước khi sử dụng con dấu, công ty chỉ cần gửi thông báo mẫu dấu đến cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng...
Khắc mẫu dấu

Trình tự thủ tục thành lập doanh nghiệp: Khắc mẫu dấu

Sau khi đã công bố thành lập doanh nghiệp. Công ty tiến hành khắc mẫu dấu tròn và nhận mẫu dấu tròn tại Công...
Bố cáo thành lập doanh nghiệp

Trình tự thủ tục thành lập doanh nghiệp: Bố cáo thành lập Công ty

Sau khi có giấy phép kinh doanh, thì trong vòng 30 ngày kể từ ngày có giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh...
Đăng ký cấp giấy phép thành lập doanh nghiệp

Trình tự thủ tục thành lập doanh nghiệp: Đăng ký cấp giấy phép thành...

Có phải bạn muốn tìm hiểu cách bắt đầu kinh doanh và thành lập một công ty nhưng không biết trình tự thủ tục...
Cách hạch toán đầu tư vào công ty con - Tài khoản 221 TT 200

Cách hạch toán đầu tư vào công ty con – Tài khoản 221 Thông...

Trong bài viết này mình sẽ trình bày cách hạch toán đầu tư vào công ty con - Tài khoản 221 theo Thông tư...
Cách hạch toán giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ - TK 171 TT 200

Cách hạch toán giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ – Tài...

Trong bài viết này mình sẽ trình bày cách hạch toán giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ - Tài khoản 171...
0FansLike

Mới nhất

Phổ biến