Các tình huống thực tế về hoá đơn và cách xử lý

Các tình huống thực tế về hoá đơn và cách xử lý

Bài viết này sẽ nêu ra các tình huống thực tế về hóa đơn mà khi đi làm các bạn sẽ gặp phải và...
Bài tập kế toán ngân hàng có lời giải

Bài tập kế toán ngân hàng có lời giải

Bài tập 1: Đơn vị tính: triệu đồng Tại NHTM CP ABC tại ngày 31/12/2022 có tình hình số dư trên các tài khoản tổng...
Cách hạch toán quà tặng khách hàng

Cách hạch toán quà tặng khách hàng theo thông tư 200 và thông tư...

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn cách hạch toán quà tặng khách hàng bên cho biếu tặng và bên nhận biếu tặng theo...
Ngày ký và ngày lập hoá đơn khác nhau thì kê khai như thế nào?

Ngày ký và ngày lập hóa đơn khác nhau thì kê khai như thế...

Tình huống: Hóa đơn GTGT có ngày lập là 31/12/2021 nhưng ngày ký điện tử là ngày 5/1/2022. Như vậy ngày ký và ngày...
Cách hạch toán hàng hóa kho bảo thuế - Tài khoản 158 TT 200

Cách hạch toán hàng hóa kho bảo thuế – Tài khoản 158 theo Thông...

Trong bài viết này mình sẽ trình bày cách hạch toán hàng hóa kho bảo thuế - Tài khoản 158 theo Thông tư 200...
Treo bảng hiệu công ty tại trụ sở

Trình tự thủ tục thành lập doanh nghiệp: Treo bảng hiệu công ty tại...

Biển hiệu doanh nghiệp phải có đủ các thông tin sau: + Tên cơ quan chủ quản trực tiếp (nếu có). Tức là nếu chi...
Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam là bảng tổng hợp các ngành kinh tế tại Việt Nam được Ban hành kèm theo Quyết...
Thông báo mẫu dấu

Trình tự thủ tục thành lập doanh nghiệp: Thông Báo mẫu dấu

Trước khi sử dụng con dấu, công ty chỉ cần gửi thông báo mẫu dấu đến cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng...
Khắc mẫu dấu

Trình tự thủ tục thành lập doanh nghiệp: Khắc mẫu dấu

Sau khi đã công bố thành lập doanh nghiệp. Công ty tiến hành khắc mẫu dấu tròn và nhận mẫu dấu tròn tại Công...
Bố cáo thành lập doanh nghiệp

Trình tự thủ tục thành lập doanh nghiệp: Bố cáo thành lập Công ty

Sau khi có giấy phép kinh doanh, thì trong vòng 30 ngày kể từ ngày có giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh...
0FansLike

Mới nhất

Phổ biến