Cách hạch toán tiền đang chuyển - Tài khoản 113 TT 200

Cách hạch toán tiền đang chuyển – Tài khoản 113 Thông tư 200

0
Trong bài viết này mình sẽ trình bày cách hạch toán tiền đang chuyển - Tài khoản 113 theo Thông tư 200 của BTC. 1....
Cách hạch toán quỹ bình ổn giá - Tài khoản 357 TT 200

Cách hạch toán quỹ bình ổn giá – Tài khoản 357 Thông tư 200

Trong bài viết này mình sẽ trình bày cách hạch toán quỹ bình ổn giá - Tài khoản 357 theo Thông tư 200 của...
Cách hạch toán phải trả cho người bán - Tài khoản 331 TT 200

Cách hạch toán phải trả cho người bán – Tài khoản 331 Thông tư...

Trong bài viết này mình sẽ trình bày cách hạch toán phải trả cho người bán - Tài khoản 331 theo Thông tư 200...
Cách hạch toán phải trả người lao động - TK 334 TT 200

Cách hạch toán phải trả người lao động – Tài khoản 334 Thông tư...

Trong bài viết này mình sẽ trình bày cách hạch toán phải trả người lao động - Tài khoản 334 theo Thông tư 200...
Thông tư 156 2013 TT BTC hướng dẫn luật quản lý thuế

Thông tư 156 2013 TT BTC hướng dẫn luật quản lý thuế

0
-webkit-text-size-adjust: 100%; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); font-family: Arial,Helvetica,sans-serif !important; font-size:...
Thông tư 78 về hóa đơn điện tử số 78/2021/TT-BTC

Thông tư 78 về hóa đơn điện tử số 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính

0
Thông tư 78 quy định về hóa đơn điện tử số 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 13/6/2019 có hiệu lực từ...
Một số kỹ thuật thực hành kế toán quản trị

Một số kỹ thuật thực hành kế toán quản trị

0
Bài viết này mình sẽ trình bày một số kỹ thuật thực hành kế toán quản trị, các kỹ thuật được chia thành 4...
Kế toán quản trị là gì? Vai trò và chức năng của kế toán quản trị

Kế toán quản trị là gì? Vai trò và chức năng của kế toán...

Trong bài viết này mình sẽ trình bày về khái niệm, quá trình phát triển cũng như vai trò và chức năng của kế...
Một số nghiên cứu về kế toán quản trị

Một số nghiên cứu về kế toán quản trị

0
Trong bài viết này mình sẽ lược khảo một số nghiên cứu về kế toán quản trị ở nước ngoài và tại Việt Nam,...
Thông tư 39/2014/TT-BTC Hướng dẫn thi hành quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Thông tư 39/2014/TT-BTC Hướng dẫn thi hành quy định về hóa đơn bán hàng...

0
-webkit-text-size-adjust: 100%; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); font-family: Arial,Helvetica,sans-serif !important; font-size:...
0FansLike

Mới nhất

Phổ biến