Cách hạch toán quà tặng khách hàng theo thông tư 200 và thông tư 133

5/5 - (5 bình chọn)

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn cách hạch toán quà tặng khách hàng bên cho biếu tặng và bên nhận biếu tặng theo Thông tư 200 và Thông tư 133.

Điểm cần lưu ý đối với cách hạch toán khác nhau giữa 2 Thông tư này là đối với bên cho biếu tặng sẽ hạch toán vào tài khoản 641 (đối với Thông tư 200) hay tài khoản 642 (đối với Thông tư 133).

Hướng dẫn hạch toán quà tặng khách hàng theo Thông tư 200 và Thông tư 133

1. Bên cho biếu tặng

Tùy theo TH phát sinh khi đi biếu tặng mà doanh nghiệp có các cách hạch toán quà tặng khách hàng khác nhau, cụ thể:

TH 1: Hàng hóa nhập về mang đi biếu tặng ngay, không qua nhập kho:

Nợ TK 641: Chi phí để mua hàng biếu, tặng (Thông tư 200) hoặc

Nợ TK 642 đối với Thông tư 133

Nợ TK 133: Tiền thuế GTGT đầu vào (nếu có)

Có TK 331, 111, 112

Có TK 3331

TH 2: Hàng hóa nhập về kho sau đó mới dùng để biếu, tặng khách hàng:

Khi mua hàng hóa về, kế toán hạch toán:

Nợ TK 152, 153, 156: Trị giá hàng hóa mua về để biếu tặng

Nợ TK 1331: Tiền thuế GTGT hàng hóa được khấu trừ

Có TK 331, 111, 112, v.v.

Khi xuất kho hàng hóa để cho biếu tặng khách hàng, kế toán hạch toán dựa vào hóa đơn xuất ra, ghi:

Nợ TK 641 (TT 200) hoặc 642 (TT 133): Chi phí cho hàng hóa cho, biếu tặng

Có TK 152, 153, 155, 156: Trị giá xuất kho

Có TK 3331: Tiền thuế GTGT đầu ra

Trường hợp hàng hóa dùng để biếu, tặng cho công nhân viên dùng bằng quỹ khen thưởng, phúc lợi

>> Xem thêm: Cách hạch toán giảm giá hàng mua

Nếu doanh nghiệp biếu, tặng nhân viên trong công ty hàng hóa, sản phẩm được chi trả bằng quỹ khen thưởng, phúc lợi nội bộ thì hạch toán như sau:

Nợ TK 353: Tổng trị giá thanh toán của quỹ khen thưởng, phúc lợi sử dụng cho hàng hóa cho biếu tặng khách hàng

Có TK 511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Có TK 3331: Tiền thuế GTGT phải nộp (chi tiết TK 33311)

Kế toán đồng thời ghi nhận giá vốn, hạch toán: 

Nợ TK 632: Giá vốn hàng hóa cho biếu, tặng

Có các TK 152, 153, 155, 156 v.v. : Giá vốn hàng hóa cho biếu, tặng

Giá tính thuế GTGT đối với hàng cho biếu tặng được quy định tại Khoản 3 Điều 7 Thông tư 219/2012/TT-BTC.

Đối với bên cho biếu tặng thuế GTGT được khấu trừ quy định tại Điều 14 Thông tư 219/2012/TT-BTC

2. Bên nhận biếu tặng

Khi nhận được quà biếu tặng kế toán hạch toán như sau:

Nợ TK 156, 142, 642: Giá trị quà tặng + Thuế GTGT

Có TK 711: Giá trị quà tặng + Thuế GTGT

Trong trường hợp này bên nhận quà biếu tặng không được khấu trừ thuế GTGT vì không có chứng từ thanh toán.

Chi tiết quy định tại “Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào” – khoản 10 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC.

>> Xem thêm: Ngày ký và ngày lập hóa đơn khác nhau thì kê khai như thế nào?

Tham khảo: Thông tư 200/2014/TT_BTC

Cách hạch toán quà tặng khách hàng trên Misa

Bài viết liên quan
Page:
...
/
0
...
Second
Code: