Home Kế toán tài chính Hệ thống tài khoản Thông tư 200 Cách hạch toán các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu –...

Cách hạch toán các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu – Tài khoản 418 Thông tư 200

1453
0
Cách hạch toán các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu - TK 418 TT 200
Cách hạch toán các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu - TK 418 TT 200

Trong bài viết này mình sẽ trình bày cách hạch toán các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu – Tài khoản 418 theo Thông tư 200 của BTC.

1. Nguyên tắc kế toán tài khoản 418

Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình tăng, giảm các quỹ khác thuộc nguồn vốn chủ sở hữu. Các quỹ khác thuộc nguồn vốn chủ sở hữu được hình thành từ lợi nhuận sau thuế. Việc trích và sử dụng quỹ khác thuộc nguồn vốn chủ sở hữu phải theo chính sách tài chính hiện hành đối với từng loại doanh nghiệp hoặc theo quyết định của chủ sở hữu.

2. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 418 – Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

Bên Nợ: Tình hình chi tiêu, sử dụng các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.

Bên Có: Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu tăng do được trích lập từ lợi nhuận sau thuế.

Số dư bên Có: Số quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu hiện có.

3. Cách hạch toán các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu một số giao dịch kinh tế chủ yếu

a) Trích lập quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu từ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp, ghi:

Nợ TK 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Có TK 418 – Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.

b) Khi sử dụng quỹ, ghi:

Nợ TK 418 – Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

Có các TK111, 112.

c) Khi doanh nghiệp bổ sung vốn điều lệ từ các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu, doanh nghiệp phải kết chuyển sang Vốn đầu tư của chủ sở hữu, ghi:

Nợ TK 418 – Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

Có TK 411 – Vốn đầu tư của chủ sở hữu (4111).

Nguồn: Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTC

Đánh giá bài viết

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here