BÀI TẬP XUẤT NHẬP KHẨU TRỰC TIẾP CÓ LỜI GIẢI

5/5 - (3 bình chọn)

Trong bài viết này mình sẽ trình bày bài tập xuất nhập khẩu trực tiếp có lời giải chi tiết, mời các bạn cùng xem nhé!

1. Ví dụ 1 bài tập nhập khẩu trực tiếp

SDĐK: TK 1122: 4.168.000.000 (200.000 USD x 20.840 VND/USD)

Trong tháng 9/N có các nghiệp vụ sau:

1. Ngày 10/9 nhận thông báo của người bán về lô hàng nhập khẩu đã về đến cảng. Công ty tiến hành các thủ tục nhận hàng. Trị giá hàng trên hóa đơn của người bán 200.000 USD, nhập khẩu theo điều kiện CIF cảng TP. HCM. Hàng đã kiểm nhận xong và mang về nhập kho. Chi phí bốc dỡ chi bằng tiền mặt 4.350.000 đ, thuế nhập khẩu 20% trên giá mua, thuế GTGT hàng nhập khẩu 10%; cty đã nộp các khoản thuế bằng tiền mặt. Tiền hàng chưa thanh toán cho người bán. Tỷ giá thực tế 20.850 VND/USD.

2. Ngày 18/9 thanh toán cho người bán nước ngoài bằng TGNH là ngọai tệ trong thời gian được hưởng chiết khấu là 2% trên giá trị thanh toán. NH ngoại thương đã gửi giấy báo có. Tỷ giá xuất ngoại tệ tính theo pp bình quân thời điểm: tỷ giá thực tế 20.865 VND/USD.

3. Xuất bán trực tiếp tại kho lô hàng nói trên, trị giá bán chưa thuế 6.952.000.000 đ, thuế GTGT 10%, KH đã nhận hàng nhưng chưa thanh toán tiền hàng. Chiết khấu thanh toán 2% trên trị giá thanh toán. Các khoản chi phí thu mua có liên quan đến lô hàng này được phân bổ hết cho hàng đã tiêu thụ.

4. Xác định KQHĐ KD của cty N.

Yêu cầu: Hãy định khoản và phản ánh vào tài khoản có liên quan.

Bài giải VD 1 bài tập xuất nhập khẩu trực tiếp

Đơn vị tính: 1.000 đ

SDĐK: 4.168.000 (200.000 USD x 20,85)

NV1:

 • Nợ TK 1561: 4.170.000 (200.000USD x 20,85)
  Có TK 331: 4.170.000
 • Nợ TK 1562: 4.350
  Có TK 1111: 4.350
 • Nợ TK 1561: 834.000
  Có TK 3333: 834.000
 • Nợ TK 1331: 500.400
  Có TK 33312: 500.400

Nộp thuế:

 • Nợ TK 33312: 500.400
  Nợ TK 3333: 834.000
  Có TK 1111: 1.334.400

NV2:

 • Nợ TK 331: 4.170.000
  Có TK 1122: 4.084.640
  Có TK 515: 85.360
 • Ghi đơn: Có TK 0072: 196.000 USD

NV3:

 • Nợ TK 632: 4.350
  Có TK 1562: 4.350
 • Nợ TK 632: 5.004.000
  Có TK 1561: 5.004.000
 • Nợ TK 131: 7.647.200
  Có TK 3331: 695.200
  Có TK 511: 6.952.000

NV4:

 • Nợ TK 515: 85.360
  Có TK 911: 85.360
 • Nợ TK 511: 6.952.000
  Có TK 911: 6.952.000
 • Nợ TK 911: 5.008.350
  Có TK 632: 5.008.350
 • Nợ TK 911: 2.029.000
  Có TK 421: 2.029.000

>>Bạn đang xem: Bài tập xuất nhập khẩu trực tiếp có lời giải chi tiết

2. Ví dụ 2 bài tập xuất khẩu trực tiếp

1. Công ty A xuất khẩu trực tiếp lô hàng M, trị giá xuất kho là 100.000.000 đ, trị giá bán chưa thuế là 15.000 USD/FOB HCM, hàng đã giao lên tàu xong, tiền hàng chưa thu. Thuế xuất khẩu phải nộp là 2%. Biết tỷ giá trực tiếp là 21.220 VND/USD.

2. Công ty nộp thuế xuất khẩu bằng TGNH.

3. Công ty A chi 2.000.000 đ bằng tiền mặt để làm thủ tục xuất khẩu.

4. Công ty A nhận được giấy báo của ngân hàng, nội dung: Thu tiền khách hàng (NV1), NH trừ phí chuyển tiền là 165 USD, trong đó thuế VAT 10%. NH đã ghi tăng tiền gửi NH của công ty A là 14.835 USD. Biết tỷ giá trực tiếp là 21.225 VND/USD.

5. Cuối tháng cty A tiến hành kết chuyển và xác định KQKD.

Yêu cầu: Hãy định khoản và phản ánh vào tài khoản có liên quan các NV kế toán phát sinh trên theo pp tỷ giá thực tế. Tỷ giá xuất ngoại tệ theo pp bq gia quyền.

Bài giải VD 2 bài tập xuất nhập khẩu trực tiếp

Đơn vị tính: 1.000 đ

NV1 

 • Nợ TK 157: 100.000
  Có TK 156: 100.000
 • Nợ TK 632: 100.000
  Có TK 157: 100.000
 • Nợ TK 131: 318.300
  Có TK 511: 318.300
 • Nợ TK 511: 6.366
  Có TK 3333: 6.366

NV2:

 • Nợ TK 3333: 6.366
  Có TK 112: 6.366

NV3

 • Nợ TK 641: 2.000
  Có TK 111: 2.000

NV4:

 • Nợ TK 1122: 318.375
  Có TK 131: 318.300
  Có TK 515: 75
 • Nợ TK 641: 3.183,75
  Nợ TK 1331: 3.183,75
  Có TK 1122: 3502,125
 • Nợ TK 0072: 15.000 USD
  Có TK 0072: 165 USD

NV5:

 • Nợ TK 911: 105.183,75
  Có TK 632: 100.000
  Có TK 641: 5.183,75
 • Nợ TK 511: 311.934
  Nợ TK 515: 75
  Có TK 911: 312.009
 • Nợ TK 911: 206.825,25
  Có TK 421: 206.825,25

Qua hai ví dụ trên đây hy vọng các bạn có thể nắm được cách làm bài tập xuất nhập khẩu trực tiếp và áp dụng vào các bài tập tương tự, cảm ơn các bạn.

>> Xem thêm: Bài tập xuất nhập khẩu ủy thác có lời giải

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTC

THƯ VIỆN KẾ TOÁN

✅ Kế toán thanh toán⭐ Kiến thức gắn gọn, súc tích
✅ Kế toán quản trị⭐ Hiệu quả, chi phí hợp lý
✅ Kế toán hành chính sự nghiệp⭐ Dễ dàng, nhanh chóng
✅ Kế toán ngân hàng⭐ Tường tận, rõ ràng
✅ Kế toán ngân sách⭐ Chuyên sâu, dễ hiểu
✅ Kế toán khai báo thuế⭐ Tối ưu chi phí
✅ Phân tích báo cáo tài chính⭐ Nâng cao hiệu quả hoạt động
Bài viết liên quan
Page:
...
/
0
...
Second
Code: