Home Kế toán BÀI TẬP XUẤT NHẬP KHẨU TRỰC TIẾP CÓ LỜI GIẢI

BÀI TẬP XUẤT NHẬP KHẨU TRỰC TIẾP CÓ LỜI GIẢI

1764
0
Bài tập xuất nhập khẩu trực tiếp có lời giải
Bài tập xuất nhập khẩu trực tiếp có lời giải

Trong bài viết này mình sẽ trình bày bài tập xuất nhập khẩu trực tiếp có lời giải chi tiết, mời các bạn cùng xem nhé!

1. Ví dụ 1 bài tập nhập khẩu trực tiếp

SDĐK: TK 1122: 4.168.000.000 (200.000 USD x 20.840 VND/USD)

Trong tháng 9/N có các nghiệp vụ sau:

1. Ngày 10/9 nhận thông báo của người bán về lô hàng nhập khẩu đã về đến cảng. Công ty tiến hành các thủ tục nhận hàng. Trị giá hàng trên hóa đơn của người bán 200.000 USD, nhập khẩu theo điều kiện CIF cảng TP. HCM. Hàng đã kiểm nhận xong và mang về nhập kho. Chi phí bốc dỡ chi bằng tiền mặt 4.350.000 đ, thuế nhập khẩu 20% trên giá mua, thuế GTGT hàng nhập khẩu 10%; cty đã nộp các khoản thuế bằng tiền mặt. Tiền hàng chưa thanh toán cho người bán. Tỷ giá thực tế 20.850 VND/USD.

2. Ngày 18/9 thanh toán cho người bán nước ngoài bằng TGNH là ngọai tệ trong thời gian được hưởng chiết khấu là 2% trên giá trị thanh toán. NH ngoại thương đã gửi giấy báo có. Tỷ giá xuất ngoại tệ tính theo pp bình quân thời điểm: tỷ giá thực tế 20.865 VND/USD.

3. Xuất bán trực tiếp tại kho lô hàng nói trên, trị giá bán chưa thuế 6.952.000.000 đ, thuế GTGT 10%, KH đã nhận hàng nhưng chưa thanh toán tiền hàng. Chiết khấu thanh toán 2% trên trị giá thanh toán. Các khoản chi phí thu mua có liên quan đến lô hàng này được phân bổ hết cho hàng đã tiêu thụ.

4. Xác định KQHĐ KD của cty N.

Yêu cầu: Hãy định khoản và phản ánh vào tài khoản có liên quan.

Bài giải VD 1 bài tập xuất nhập khẩu trực tiếp

Đơn vị tính: 1.000 đ

SDĐK: 4.168.000 (200.000 USD x 20,85)

NV1:

 • Nợ TK 1561: 4.170.000 (200.000USD x 20,85)

Có TK 331: 4.170.000

 • Nợ TK 1562: 4.350

Có TK 1111: 4.350

 • Nợ TK 1561: 834.000

Có TK 3333: 834.000

 • Nợ TK 1331: 500.400

Có TK 33312: 500.400

 • Nộp thuế:

Nợ TK 33312: 500.400

Nợ TK 3333: 834.000

Có TK 1111: 1.334.400

NV2:

 • Nợ TK 331: 4.170.000

Có TK 1122: 4.084.640

Có TK 515: 85.360

 • Ghi đơn: Có TK 0072: 196.000 USD

NV3:

Có TK 1562: 4.350

 • Nợ TK 632: 5.004.000

Có TK 1561: 5.004.000

 • Nợ TK 131: 7.647.200

Có TK 3331: 695.200

Có TK 511: 6.952.000

NV4:

 • Nợ TK 515: 85.360

Có TK 911: 85.360

 • Nợ TK 511: 6.952.000

Có TK 911: 6.952.000

 • Nợ TK 911: 5.008.350

Có TK 632: 5.008.350

 • Nợ TK 911: 2.029.000

Có TK 421: 2.029.000

>>Bạn đang xem: Bài tập xuất nhập khẩu trực tiếp có lời giải chi tiết

2. Ví dụ 2 bài tập xuất khẩu trực tiếp

1. Công ty A xuất khẩu trực tiếp lô hàng M, trị giá xuất kho là 100.000.000 đ, trị giá bán chưa thuế là 15.000 USD/FOB HCM, hàng đã giao lên tàu xong, tiền hàng chưa thu. Thuế xuất khẩu phải nộp là 2%. Biết tỷ giá trực tiếp là 21.220 VND/USD.

2. Công ty nộp thuế xuất khẩu bằng TGNH.

3. Công ty A chi 2.000.000 đ bằng tiền mặt để làm thủ tục xuất khẩu.

4. Công ty A nhận được giấy báo của ngân hàng, nội dung: Thu tiền khách hàng (NV1), NH trừ phí chuyển tiền là 165 USD, trong đó thuế VAT 10%. NH đã ghi tăng tiền gửi NH của công ty A là 14.835 USD. Biết tỷ giá trực tiếp là 21.225 VND/USD.

5. Cuối tháng cty A tiến hành kết chuyển và xác định KQKD.

Yêu cầu: Hãy định khoản và phản ánh vào tài khoản có liên quan các NV kế toán phát sinh trên theo pp tỷ giá thực tế. Tỷ giá xuất ngoại tệ theo pp bq gia quyền.

Bài giải VD 2 bài tập xuất nhập khẩu trực tiếp

Đơn vị tính: 1.000 đ

NV1 

 • Nợ TK 157: 100.000

Có TK 156: 100.000

 • Nợ TK 632: 100.000

Có TK 157: 100.000

 • Nợ TK 131: 318.300

Có TK 511: 318.300

 • Nợ TK 511: 6.366

Có TK 3333: 6.366

NV2:

 • Nợ TK 3333: 6.366

Có TK 112: 6.366

NV3

 • Nợ TK 641: 2.000

Có TK 111: 2.000

NV4:

 • Nợ TK 1122: 318.375

Có TK 131: 318.300

Có TK 515: 75

 • Nợ TK 641: 3.183,75

Nợ TK 1331: 3.183,75

Có TK 1122: 3502,125

 • Nợ TK 0072: 15.000 USD
 • Có TK 0072: 165 USD

NV5:

 • Nợ TK 911: 105.183,75

Có TK 632: 100.000

Có TK 641: 5.183,75

 • Nợ TK 511: 311.934

Nợ TK 515: 75

Có TK 911: 312.009

 • Nợ TK 911: 206.825,25

Có TK 421: 206.825,25

Qua hai ví dụ trên đây hy vọng các bạn có thể nắm được cách làm bài tập xuất nhập khẩu trực tiếp và áp dụng vào các bài tập tương tự, cảm ơn các bạn.

>> Xem thêm: Bài tập xuất nhập khẩu ủy thác có lời giải

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTC

5/5 - (1 vote)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here