12 Bài tập kế toán hành chính sự nghiệp có lời giải

5/5 - (1 bình chọn)

Trong bài viết này mình sẽ chia sẽ với các bạn 12 bài tập kế toán hành chính sự nghiệp có lời giải để các bạn tham khảo, mình sẽ cập nhật lời giải cho bài tập sau mong các bạn thông cảm. Các bạn cũng có thể giải bài tập và chia sẽ lời giải để các bạn khác cùng tham khảo ở phần comment nhé!

Bài tập kế toán hành chính sự nghiệp có lời giải số 1

Bài 1: Tại đơn vị sự nghiệp A có các nghiệp vụ phát sinh trong tháng 1/N như sau:

1. Nhận thông báo dự toán chi hoạt động được duyệt là 980 triệu.

2. Rút tạm ứng dự toán chi hoạt động 120 triệu nhập quỹ tiền mặt.

3. Mua văn phòng phẩm đem nhập kho có hóa đơn bán hàng là 7 triệu đồng bằng nguồn NSNN đã tạm ứng, đơn vị thanh toán bằng tiền mặt.

4. Rút tạm ứng dự toán chi hoạt động về quỹ tiền mặt để trả tiền dịch vụ sử dụng còn thiếu chưa thanh toán là 15 triệu đồng.

5. Xuất quỹ tiền mặt tạm ứng công tác phí cho công chức N là 3 triệu đồng

6. Thu lệ phí bằng tiền mặt của đơn vị nhập quỹ 30 triệu đồng.

7. Chi vệ sinh hàng tháng cho hoạt động sự nghiệp bằng tiền mặt 0,8 triệu.

8. Xuất quỹ tiền mặt thanh toán cho nhà cung cấp số tiền dịch vụ đã sử dụng còn thiếu là 15 triệu đồng.

Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ trên.

Bài giải bài tập kế toán hành chính sự nghiệp số 1

Bổ sung sau

Bài tập 2 kế toán hành chính sự nghiệp

Cho tài liệu về tiền gửi ngân hàng:

I. Số dư đầu kỳ:

+TK 112: 760.000.000 đồng

+TK 111: 287.000.000 đồng

+ Các TK khác có số dư xxx hoặc số dư bằng 0.

II. Nghiệp vụ phát sinh:

1. Ngày 6/5 chuyển khoản trả nợ người bán của hoạt động SXKD, giấy báo Nợ số 100 với số tiền 10.000.000 đồng.

2. Đơn vị khác chuyển tiền vào tài khoản tiền gửi để nhờ chi trả hộ theo giấy

báo Có số 200 ngày 6/5, số tiền 250.000.000 đồng.

3. Thu được kinh phí hoạt động khác qua kho bạc số tiền 15.000.000 đồng, đơn vị đã nhận giấy báo Có số 205 ngày 8/5.

4. Khách hàng trả nợ kỳ trước, đơn vị nhận được giấy báo Có số 211 ngày 10/5 bán HCSN thuế vào CP đầu vào với số tiền: 25.000.000 đồng.

5. Giấy báo Nợ số 120 ngày 12/5 mua hàng hoá nhập kho, giá chưa thuế 18.000.000 đồng, thuế GTGT 10% (theo phương pháp khấu trừ).

6. Chuyển trả số đã thu hộ cho đơn vị cấp dưới (hạch toán phụ thuộc) theo Giấy báo Nợ số 125 ngày 15/5, số tiền 30.000.000 đồng.

7. Nhận tạm ứng kinh phí dự án của nhà tài trợ nước ngoài theo giấy báo Có số | 215 ngày 15/5, số tiền 250.000.000 đồng, đã làm thủ tục ghi thu.

8. Rút tiền gửi kho bạc về quỹ tiền mặt để chi tiêu theo giấy báo Nợ số 126 ngày 15/5: 50.000.000 đồng.

9. Mua TSCĐ hữu hình đưa vào sử dụng ngay với nguyên giá được xác định theo giấy báo Nợ số 130 ngày 16/5 là 22.000.000 đồng, biết rằng TSCĐ này được đầu tư bằng nguồn kinh phí dự án được viện trợ nói trên.

10. Thu hồi no từ đơn vị cấp dưới (hạch toán phụ thuộc) theo giấy báo Có số 300 ngày 17/5, số tiền 15.000.000 đồng.

11. Thu lệ phí qua kho bạc theo giấy báo Có số 301 ngày 17/5, số tiền 10.000.000 đồng. Kali hd & 2018. cấp cách chủ tiền thực di co12

12. Chuyển tiền từ nguồn kinh phí NSNN cấp mua TSCĐ hữu hình dùng ngay cho hoạt động sự nghiệp: 40.000.000 đồng theo giấy báo Nợ số 148 ngày 20/5.

Yêu cầu:

1. Định khoản kế toán cho các nghiệp vụ trên.
2. Phản ánh các nghiệp vụ vào sơ đồ tài khoản kế toán.

Bài giải bài tập 2

Bổ sung sau

Bài tập 3 kế toán hành chính sự nghiệp

Trích tài liệu kế toán của đơn vị sự nghiệp A trong tháng 2/N như sau: (Đơn vị tính: 1.000 đ).

1. Ngày 2/2 xuất quĩ tiền mặt nộp vào tài khoản tiền gửi kho bạc: 300.000.

2. Ngày 3/2 nhận được giấy báo Có của kho bạc về số tiền nộp vào tài khoản tiền gửi ngày 2/2: 300.000

3. Ngày 7/2 rút tiền gửi kho bạc chuyển cho cơ quan cấp trên (hạch toán độc lập) 20% số thu phí đã trích nhưng chưa nộp với số tiền 60.000.

4. Ngày 9/2 nhận được giấy báo Nợ của kho bạc về số tiền nộp cấp trên ngày 7/2: 60.000.

5. Ngày 15/2 thu tiền cung cấp dịch vụ trong tháng vào tài khoản tiền gửi ngân hàng: 12.000.

6. Ngày 18/2 nhận được giấy báo Có của ngân hàng về số tiền cung cấp dịch vụ thu được ngày 15/2: 12.000.

Yêu cầu:

1. Định khoản kế toán cho các nghiệp vụ trên.
2. Phản ánh các nghiệp vụ vào sơ đồ tài khoản kế toán.

Bài tập 4 kế toán hành chính sự nghiệp

Tại đơn vị sự nghiệp A có các hoạt động liên quan đến đầu tư tài chính như

1. Ngày 30/5/N, chuyển khoản mua 2.400 trái phiếu có thời hạn 3 năm, mệnh giá 200.000 đồng/ trái phiếu, lãi suất 10%/năm, thanh toán nhận lãi 1 lần vào ngày đáo hạn chuyển khoản vào tài khoản tiền gửi ngân hàng.

2. Ngày 01/10/N, đơn vị góp vốn vào doanh nghiệp E bằng TSCĐ hữu hình, giá trị tài sản được xác định trên biên bản góp vốn là 300.000.000 đồng; biết rằng TSCĐ này có giá trị còn lại theo sổ sách là 250.000.000 đồng, khấu hao lũy kế là 100.000.000 đồng.

3. Ngày 18/10/N, xuất quỹ tiền mặt 200.000.000 đồng gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn 6 tháng vào Ngân hàng C, lãi suất 6%/năm, đơn vị nhận lãi định kỳ hàng tháng bằng tiền mặt.

Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ liên quan đến đầu tư tài chính, phản ánh lãi và thu hồi đầu tư tài chính (nếu có).

Bài tập 5 kế toán hành chính sự nghiệp

Tại một đơn vị HCSN có tình hình thực tế sau (Đvt: đồng)

1. Mua vật liệu trả bằng tiền mặt đã tạm ứng từ nguồn NSNN cấp nhập kho 5.000.000, sử dụng ngay 6.000.000; thuế GTGT 5%.

2. Mua hàng hoá nhập kho để kinh doanh trả bằng tiền gửi ngân hàng với giá mua 15.000.000, thuế GTGT 10%, đã nhận được giấy báo Nợ. Chi phí vận chuyển trả bằng tiền mặt 1.000.000.

3. Mua dụng cụ nhập kho dùng cho XDCB với giá mua 5.500.000, trong đó thuế GTGT 10%, chưa thanh toán cho người bán.

4. Bộ phận kiểm kê phát hiện thừa một số vật liệu trị giá 4.000.000; thiếu một số dụng cụ trị giá 6.000.000 chưa rõ nguyên nhân.

5. Xuất kho vật liệu sử dụng cho các bộ phận: hành chính 5.000.000, XDCB 3.000.000, SXKD 8.000.000

6. Bộ phận kế toán đã nhận được biên bản xử lý số vật liệu, dụng cụ thừa thiếu như sau:

  • Số vật liệu thừa được ghi tăng khoản nhận trước chưa ghi thu của nguồn thu NSNN cấp.
  • Số dụng cụ thiếu được tính vào chi phí hoạt động.

Yêu cầu: Định khoản kế toán, biết rằng thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ.

Bài tập 6 kế toán hành chính sự nghiệp

Cho tài liệu kế toán về hàng hóa A và B tại đơn vị sự nghiệp Z: (Đvt: đồng)

I.Tồn kho đầu kỳ

+ Hàng hoá A: số lượng 3.000 kg, giá trị: 30.000 000

+ Hàng hoá B: số lượng 5.000 kg, giá trị: 100.000 000

II.Tình hình nhập xuất trong kỳ

1. Phiếu nhập kho số 2 ngày 3/6 nhập kho hàng hoá mua ngoài trả bằng TGNH (theo giấy báo Nợ 60)

+ Trên hoá đơn:

Hàng hoá A: 15.000 kg, giá mua chưa thuế: 11.000đ/kg

Hàng hoá B: 20.000 kg, giá mua chưa thuế: 20.500đ/kg

+ Ngoài ra chi phí vận chuyển 7.000.000 phân bổ cho mỗi hàng hoá theo số lượng

2. Phiếu nhập kho số 03 ngày 5/6 kèm theo hoá đơn thuế GTGT: mua hàng hoá A còn nợ người bán: số lượng 30.000 kg, đơn giá chưa thuế 12.000.

3. Phiếu xuất kho số 10 ngày 6/6 xuất bán cho công ty K: số lượng 20.000 kg hàng hoá A, 15.000 kg hàng hoá B, công ty K đã thanh toán bằng chuyển khoản (theo giấy báo Có số 72).

4. Ngày 10/6 nhập kho hàng hoá B theo phiếu nhập kho 04: số lượng 10.000 kg, đơn giá chưa thuế 21.000 đ/kg. Chi phí bốc hàng 1.000.000. Tất cả đã trả bằng tiền tạm ứng.

5. Ngày 15/6 phiếu xuất kho số 13 xuất bán cho công ty Y: 8.000 kg hàng hoá A thu bằng tiền mặt nhập quỹ.

6. Ngày 18/6 phiếu xuất kho số 14 xuất bán cho công ty M: 15.000 kg hàng hoá A, 5.000 kg hàng hoá B, công ty M còn nợ chưa thanh toán.

Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ, biết rằng:
+ Kế toán ghi sổ trị giá thực tế xuất kho theo phương pháp FIFO.
+ Giá bán chưa thuế: Hàng hoá A: 20.000 đ/kg, hàng hoá B: 30.000 đ/kg.
+ Thuế suất thuế GTGT mua vào và bán ra: 10%, tính theo phương pháp khấu trừ.

Bài tập 7 kế toán hành chính sự nghiệp

Bài 7. Tại phòng kế toán của cơ quan hành chính B có tài liệu trong tháng 9/N như sau: (Đơn vị tính: 1.000 đ).

Trong tháng có các nghiệp vụ phát sinh:

1. Nhận một ô tô mới do cấp trên cấp kinh phí hoạt động, nguyên giá theo biên bản giao nhận: 420.000, đơn vị đưa ngay vào sử dụng.

2. Xuất quỹ tiền mặt từ nguồn viện trợ nước ngoài đã nhận để mua một máy in dùng cho hoạt động dự án, nguyên giá được xác định là 15.000.

3. Dùng nguồn phí được khấu trừ, để lại mua một máy điều hòa, giá mua chưa có thuế là 20.000 (Thuế suất GTGT: 5%), đã thanh toán cho người bán bằng tiền gửi ngân hàng và nhận được giấy báo Nợ. Chi phí lắp đặt trả phát sinh bằng tiền mặt: 200. Sau khi TSCĐ đã lắp đặt hoàn thành được bàn giao đưa vào sử dụng cho hoạt động thu phí của đơn vị.

4. Máy vi tính mua tháng trước để trang bị cho phòng tài vụ đã lắp đặt xong, nguyên giá được xác định là 18.500, trong đó tiền thuê lắp đặt trong tháng này chưa trả: 500. TSCĐ đã được mua sắm thông qua rút dự toán chi hoạt động.

5. Rút tiền gửi kho bạc mua một máy phát điện, tổng giá thanh toán: 61.600 (Thuế suất GTGT: 10%), sử dụng cho hoạt động sự nghiệp của đơn vị, TSCĐ được đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư XDCB.

Yêu cầu:

1. Định khoản kế toán cho các nghiệp vụ kinh tế trên.
2. Phản ánh các nghiệp vụ vào sơ đồ tài khoản kế toán.

Bài tập 8 kế toán hành chính sự nghiệp

Tại đơn vị hành chính A có các nghiệp vụ phát sinh trong tháng 12/N như

1. Rút dự toán chi hoạt động mua TSCĐ hữu hình X để dùng ngay cho bộ phận hành chính: 30 triệu đồng.

2. Cuối năm tính hao mòn TSCĐ sử dụng cho hoạt động hành chính và đồng thời kết chuyển số hao mòn TSCĐ của đơn vị với tổng số tiền 240 triệu đồng.

3. Nhận công trình xây dựng hoàn thành bàn giao trị giá 300 triệu đồng, thanh toán bằng tạm ứng 100 triệu đồng, phần còn lại chưa thanh toán cho bên nhận thầu. Chi phí trang trí công trình phát sinh là 20 triệu và được thanh toán bằng tiền mặt. Hoàn thành giai đoạn trang trí đưa công trình vào sử dụng. Công trình được đầu tư bằng nguồn kinh phí dự án do nước ngoài viện trợ.

4. Thanh lý TSCĐ hữu hình B thuộc nguồn NSNN, nguyên giá 20 triệu đồng, đã hao mòn 18 triệu đồng, thu về thanh lý là 1,5 triệu đồng đã thu về bằng tiền mặt, chi phí thanh lý là 0,5 triệu đồng đã chi bằng tiền mặt. Chênh lệch thu lớn hơn chi do thanh lý TSCĐ phải nộp lại cho NSNN.

Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ trên

Bài tập 9 kế toán hành chính sự nghiệp

Trích tài liệu kế toán về các khoản phải thu tại đơn vị sự nghiệp có thu (VAT theo phương pháp khấu trừ)

1. Xuất kho sản phẩm bán cho công ty X

  • Giá thực tế xuất kho: 4.500.000 đồng
  • Giá bán chưa chuế: 6.000.000 đồng, VAT 10% người mua còn nợ

2. Số phải thu về lãi trái phiếu 750.000 đồng

3. Nhận được tiền khách hàng trả nợ kỳ trước theo phiếu thu 15.000.000 đồng và theo giấy báo có 3.500.000 đồng

4. Các khoản đã chi hoạt động năm nay không được duyệt phải thu hồi 5.000.000 đồng.

5. Kiểm kê tiền mặt phát hiện thiếu chưa rõ lý do 50.000 đồng.

6. Xử lý số TSCĐ hữu hình phát hiện thiếu tháng trước khi kiểm kê khấu trừ vào lương của nhân viên 2.000.000 đồng.

Yêu cầu: Định khoản nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh.

Bài tập 10 kế toán hành chính sự nghiệp

Trong tháng tại đơn vị hành chính sự nghiệp có thu có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau: (Đơn vị tính :1000 đ)

1. Xuất quỹ tiền mặt trả nợ người bán: 28.000

2. Tính tiền điện phải trả phục vụ các bộ phận: VAT: 10%

  • SX sản phẩm: 9.000
  • HCSN: 10.000

3. Tiền điện thoại phải trả dùng các bộ phận: VAT:10%

  • Quản lý KD: 5.000
  • HCSN: 7.000

4. Số vật liệu thừa tháng trước được xử lý ở tháng này bổ sung vào thu nhập khác 4.500

5. Chuyển khoản thanh toán tiền thuê vận chuyển bốc xếp vật liệu phục vụ HCSN từ khoản tạm thu NSNN cấp của tháng trước, đã nhận được giấy báo Nợ: 3.000.

6. Rút dự toán chi hoạt động trả nợ người bán: 5.000

7. Mua TSCĐ hữu hình phục vụ cho hoạt động SXKD với tổng giá thanh toán là 44.000, chưa thanh toán cho người bán.

Yêu cầu: Định khoản và phản ánh vào tài khoản liên quan, VAT theo phương pháp khấu trừ.

Bài tập 11 kế toán hành chính sự nghiệp

Định khoản các nghiệp vụ phát sinh trong tháng 8/N tại đơn vị hành chính sự nghiệp A:

1. Tính tiền lương và các khoản phụ cấp theo lương phải trả cho viên chức trong đơn vị là 250.000.000 đ.

2. Trích BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN theo tỷ lệ qui định.

3. Rút dự toán chuyển tiền vào tài khoản TGNH BIDV để trả lương và các khoản phụ cấp theo lương cho viên chức trong đơn vị.

4. Rút dự toán chi hoạt động chuyển tiền nộp cho cơ quan BHXH 80.000.000 đồng. 5. Tổng hợp các khoản tạm ứng chi không hết trừ vào lương của viên chức có liên quan: 10.000.000 ₫

6. Nhận được giấy báo Nợ của Ngân hàng BIDV về việc đã chuyển trả lương qua ATM cho viên chức.

Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ

Bài tập 12 kế toán hành chính sự nghiệp

Bài 12: Tại một trường trung học cơ sở B có các nghiệp vụ phát sinh trong tháng 9/N như sau:

1. Thu học phí nhập quỹ tiền mặt số tiền 250 triệu.

2. Mua 1 máy in đa năng hiệu HP đưa vào phòng Tài vụ phục vụ cho hoạt động thu học phí, hoá đơn bao gồm thuế GTGT 10% là 22 triệu đồng thanh toán bằng chuyển khoản, đã nhận được giấy báo Nợ. Được biết tài sản này mua từ nguồn kinh phí hoạt động do NSNN cấp.

3. Mua văn phòng phẩm đưa vào phòng Tài vụ sử dụng cho hoạt động thu học phí có hoá đơn mua hàng là 12 triệu đồng. Đơn vị đã thanh toán bằng chuyển khoản và nhận được giấy báo Nợ.

4. Rút tạm ứng dự toán chi hoạt động thường xuyên về quỹ tiền mặt để chi học bổng cho sinh viên là 125 triệu đồng.

5. Rút tạm ứng dự toán chi chương trình, dự án về quỹ cho Chương trình “thí điểm lớp học chất lượng cao” do ngân sách đài thọ trong năm. Số tiền là 140 triệu theo giấy rút dự toán.

6. Rút dự toán cấp bù miễn, giảm giá học phí về tài khoản tiền gửi thu phí mở tại KBNN 125 triệu đồng.

7. Trích khấu hao máy in HP nêu ở nghiệp vụ 2 số tiền 4,4 triệu đồng.

Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ trên.

THƯ VIỆN KẾ TOÁN

Kế toán thanh toán⭐ Kiến thức gắn gọn, súc tích
✅ Kế toán quản trị⭐ Hiệu quả, chi phí hợp lý
✅ Kế toán hành chính sự nghiệp⭐ Dễ dàng, nhanh chóng
Kế toán ngân hàng⭐ Tường tận, rõ ràng
Kế toán ngân sách⭐ Chuyên sâu, dễ hiểu
✅ Kế toán khai báo thuế⭐ Tối ưu chi phí
✅ Phân tích báo cáo tài chính⭐ Nâng cao hiệu quả hoạt động

>> Xem thêm: 7 Bài tập kế toán ngân hàng có lời giải

Page:
...
/
0
...
Second
Code: