Kế toán tài chính

Cách hạch toán nguồn kinh phí hình thành TSCĐ-TK 466 TT 200

Cách hạch toán nguồn kinh phí hình thành TSCĐ – Tài khoản 466 Thông...

Trong bài viết này mình sẽ trình bày cách hạch toán nguồn kinh phí hình thành TSCĐ - Tài khoản 466 theo Thông tư...
Cách hạch toán chi phí khác - Tài khoản 811 TT 200

Cách hạch toán chi phí khác – Tài khoản 811 theo Thông tư 200

Trong bài viết này mình sẽ trình bày cách hạch toán chi phí khác - Tài khoản 811 theo Thông tư 200 của BTC. 1....
Cách hạch toán tiền mặt – Tài khoản 111 theo Thông tư 200

Cách hạch toán tiền mặt – Tài khoản 111 theo Thông tư 200

Trong bài viết này mình sẽ trình bày cách hạch toán tiền mặt - TK 111 theo thông tư 200 của BTC. 1. Nguyên tắc...
Cách hạch toán hàng gửi đi bán - Tài khoản 157 TT 200

Cách hạch toán hàng gửi đi bán – Tài khoản 157 theo Thông tư...

Trong bài viết này mình sẽ trình bày cách hạch toán hàng gửi đi bán - Tài khoản 157 theo Thông tư 200 của...
Cách hạch toán chứng khoán kinh doanh - Tài khoản 121 TT 200

Cách hạch toán chứng khoán kinh doanh – Tài khoản 121 Thông tư 200

Trong bài viết này mình sẽ trình bày cách hạch toán chứng khoán kinh doanh - Tài khoản 121 theo Thông tư 200 của...

Kế toán quản trị

Kế toán hành chính sự nghiệp

Kế toán ngân hàng

Bài tập kế toán ngân hàng có lời giải

Bài tập 1: Đơn vị tính: triệu đồng Tại NHTM CP ABC tại ngày 31/12/2022 có tình hình số dư trên các tài khoản tổng...
0FansLike

Phổ biến

MỚI NHẤT

Luật kế toán

Thông tư 219 2013 TT BTC Hướng dẫn luật thuế giá trị gia tăng

Thông tư 219 2013 TT BTC Hướng dẫn luật thuế giá trị gia tăng

Thông tư 219 2013 TT BTC Hướng dẫn luật thuế giá trị gia tăng có số hiệu 219/2013/TT-BTC ban hành ngày 31/12/2013. ...
Thông tư 156 2013 TT BTC hướng dẫn luật quản lý thuế

Thông tư 156 2013 TT BTC hướng dẫn luật quản lý thuế

-webkit-text-size-adjust: 100%; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); font-family: Arial,Helvetica,sans-serif !important; font-size:...
Thông tư 78 về hóa đơn điện tử số 78/2021/TT-BTC

Thông tư 78 về hóa đơn điện tử số 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính

Thông tư 78 quy định về hóa đơn điện tử số 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 13/6/2019 có hiệu lực từ...
Các tình huống thực tế về hoá đơn và cách xử lý

Các tình huống thực tế về hoá đơn và cách xử lý

Bài viết này sẽ nêu ra các tình huống thực tế về hóa đơn mà khi đi làm các bạn sẽ gặp phải và...
Thông tư 78 2014 BTC Hướng dẫn thi hành thuế TNDN

Thông tư 78 2014 BTC Hướng dẫn thi hành thuế TNDN

Thông tư 78 2014 BTC Hướng dẫn thi hành thuế TNDN có số hiệu 78//TT-BTC ban hành ngày 18/06/2014. -webkit-text-size-adjust: 100%; ...

Chuyên mục khác